Liniové stavby

Liniové stavby, jako jsou cesty, komunikace, chodníky, vodovody, kanalizace případně elektrické vedení, zhotovujeme nejen v extravilánu ale především v intravilánu obce, kde jsou zvýšené nároky na provedení a zajištění všech potřebných skutečností nutných k úspěšnému zhotovení díla, jako jsou zábory, zajištění výkopů a jam atd., kdy především management společnosti má v tomto dlouholetou zkušenost.

V oblasti pokládání a realizace elektro rozvodů, optických kabelů a VO – veřejného osvětlení disponujeme pracovníky pro zapojení a revize, čímž jsme schopni zajistit tyto akce tzv.na klíč a to i včetně legislativní přípravy území.

Zavolejte nám s konkrétním projektem
Vše projednáme na osobní schůzce

TOP