MESSIANAM
Váš nejlepší přítel

Liniové stavby, zemní práce a demolice

Liniové stavby

Liniové stavby, jako jsou cesty, komunikace, chodníky, vodovody, kanalizace případně elektrické vedení, zhotovujeme nejen v extravilánu ale především v intravilánu obce, kde jsou zvýšené nároky na provedení a zajištění všech potřebných skutečností nutných k úspěšnému zhotovení díla, jako jsou zábory, zajištění výkopů a jam atd., kdy především management společnosti má v tomto dlouholetou zkušenost.

V oblasti pokládání a realizace elektro rozvodů, optických kabelů a VO – veřejného osvětlení disponujeme pracovníky pro zapojení a revize, čímž jsme schopni zajistit tyto akce tzv. na klíč a to i včetně legislativní přípravy území.
Kontakt
Projektový management staveb a developerských projektů
Projektový management staveb a developerských projektů

Zemní, výkopové a demoliční práce

Společnost Messianam s.r.o. poskytuje komplexní zemní a výkopové práce zahrnující potřebnou mechanizaci, včetně položení kanalizačních řadů a vodovodů. Naši nejsilnější stránkou jsou ruční výkopy v těžkých terénech a nepřístupných oblastech.

V souvislosti s uvedenými pracemi jsou naší doménou komunikace nižších řádů, především chodníky, vjezdy, areálové komunikace a komunikace nižších tříd. Disponujeme vysokým počtem pracovníků, které jsme schopni poskytnout v krátkém termínu po poptávce.

Demoliční práce poskytujeme formou pracovních sil a malé mechanizace. Zde rovněž platí vysoká akčnost nasazení pracovních sil a vynikající výkon hrubé ruční síly.
Kontakt
Na osobní schůzce vám zodpovím všechny vaše dotazy a po upřesnění a definování vašich potřeb vám předložím cenovou nabídku, kterou nebudete chtít odmítnout.
© 2023 MESSIANAM s.r.o. | www.budvidetnawebu.cz
Zásady ochrany osobních údajů